Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
MICHI_
Xuất hiện:
12 Tháng tư 2017
Châm ngôn
Real MICHI or Bust
Giới thiệu về
To play Random Match MICHI games and expand the players pool.
Trang web
Xếp hạng của Team
The MICHI Map Players Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[MICHI_]DEADmanHOPE Người lập Team 12 Tháng tư 2017 Hôm nay, 2:30 am
[MICHI_]WaterStrider Team Captain 28 Tháng hai 2018 8 Tháng mười hai 2018 - 6:38 am
[MICHI_]87crlyjefferson Team Captain 12 Tháng tư 2017 9 Tháng mười hai 2018 - 6:20 pm
The_PesT Team Captain 4 Tháng tám 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[MICHI_]77_7_ Thành viên 21 Tháng năm 2017 1 Tháng mười một 2017 - 10:06 am
[MICHI_]794iamanoob Thành viên 20 Tháng sáu 2017 21 Tháng hai 2018 - 10:27 pm
[MICHI_]Avila_ Thành viên 27 Tháng sáu 2017 11 Tháng bảy 2017 - 6:52 am
[MICHI_]E_Scrooge Thành viên 24 Tháng mười hai 2017 9 Tháng mười hai 2018 - 11:26 pm
[MICHI_]diepiomaster Thành viên 30 Tháng mười hai 2017 26 Tháng mười một 2018 - 9:09 pm
[MICHI_]_Tuxtron_ Thành viên 20 Tháng năm 2017 13 Tháng năm 2018 - 3:50 am
[MICHI_]111asdf Thành viên 6 Tháng chín 2017 24 Tháng mười 2017 - 8:14 pm
[MICHI_]BastianBrant Thành viên 10 Tháng hai 2018 22 Tháng mười một 2018 - 12:12 am
[MICHI_]abbeygale Thành viên 7 Tháng bảy 2017 8 Tháng mười hai 2018 - 11:35 pm
[MICHI_]capotan Thành viên 3 Tháng sáu 2018 3 Tháng mười một 2018 - 11:54 pm
[MICHI_]_DEADmanHOPE_ Thành viên 4 Tháng năm 2017 12 Tháng mười một 2018 - 1:49 am
[MICHI_]PizzaMoe Thành viên 9 Tháng một 2018 20 Tháng tư 2018 - 8:51 pm
[MICHI_]_DEADmanHOPE Thành viên 4 Tháng năm 2017 29 Tháng mười 2018 - 11:34 pm
[MICHI_]mightymite Thành viên 29 Tháng tư 2017 24 Tháng mười một 2018 - 6:01 am
[MICHI_]princess_leiaaa Thành viên 20 Tháng mười một 2018 9 Tháng mười hai 2018 - 11:42 pm