Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
MICHI_
Xuất hiện:
12 Tháng tư 2017
Châm ngôn
Real MICHI or Bust
Giới thiệu về
To play Random Match MICHI games and expand the players pool.
Trang web
Xếp hạng của Team
The MICHI Map Players Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[MICHI_]DEADmanHOPE Người lập Team 12 Tháng tư 2017 Hôm nay, 1:36 am
[MICHI_]WaterStrider Team Captain 28 Tháng bảy 2017 Đã online đượcCustom ScenarioHelp Room
[MICHI_]The_PesT Team Captain 4 Tháng tám 2017 Hôm qua, 9:38 pm
[MICHI_]718Fast_Attack Team Captain 12 Tháng tư 2017 Hôm qua, 11:10 pm
[MICHI_]E_Scrooge Thành viên 24 Tháng mười hai 2017 14 Tháng một 2018 - 2:21 pm
[MICHI_]Avila_ Thành viên 27 Tháng sáu 2017 11 Tháng bảy 2017 - 6:52 am
[MICHI_]794iamanoob Thành viên 20 Tháng sáu 2017 1 Tháng một 2018 - 7:02 pm
[MICHI_]77_7_ Thành viên 21 Tháng năm 2017 1 Tháng mười một 2017 - 10:06 am
mooohsen Thành viên 25 Tháng bảy 2017 16 Tháng một 2018 - 10:27 pm
[MICHI_]_Tuxtron_ Thành viên 20 Tháng năm 2017 14 Tháng mười hai 2017 - 1:38 am
[MICHI_]111asdf Thành viên 6 Tháng chín 2017 24 Tháng mười 2017 - 8:14 pm
[MICHI_]Chovs Thành viên 28 Tháng mười 2017 16 Tháng một 2018 - 12:23 am
[MICHI_]abbeygale Thành viên 7 Tháng bảy 2017 25 Tháng mười hai 2017 - 11:37 pm
[MICHI_]_DEADmanHOPE_ Thành viên 4 Tháng năm 2017 1 Tháng mười hai 2017 - 11:32 pm
[MICHI_]PizzaMoe Thành viên 9 Tháng một 2018 Hôm qua, 6:32 pm
[MICHI_]_DEADmanHOPE Thành viên 4 Tháng năm 2017 1 Tháng mười hai 2017 - 11:11 pm
[MICHI_]mightymite Thành viên 29 Tháng tư 2017 Hôm qua, 6:46 pm
[MICHI_]diepiomaster Thành viên 30 Tháng mười hai 2017 16 Tháng một 2018 - 10:26 pm